Translation:Alien odd behaviour txt/pl

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Dziwne zachowanie Obcych


Dowódco.

Spieszę donieść o dziwnym zachowaniu przetrzymywanych przez nas Obcych, które zaobserwowaliśmy wkrótce po dołączeniu do Kwarantanny nowych jeńców, pojmanych podczas jednej z ostatnich misji taktycznych w terenie.

W przeszłości, o czym Pana informowałem, Obcy nie wykazywali praktycznie śladu postępowania ukierunkowanego przez myślenie abstrakcyjne, polegając głównie na podstawowych odruchach. Jest rzeczą zupełnie zaskakującą, że od pewnego czasu ten model zachowania uległ daleko idącej zmianie – na dzień dzisiejszy Obcy zdają się podejmować działania bez wątpienia angażujące inteligencję. Pomimo ścisłej izolacji różnych osobników, najwyraźniej potrafią one komunikować się ze sobą na tyle dobrze, że grupa Obcych podjęła nawet próbę skoordynowanej ucieczki, którą oczywiście spacyfikowaliśmy bez większych problemów.

Aktualnie zakładamy, że niezwykła metamorfoza zachowań naszych jeńców jest ściśle związana z dołączeniem do Kwarantanny nowych osobników – nie jest wykluczone, że udało się nam pojmać przedstawicieli kadry dowódczej lub po prostu niesprecyzowanej wyższej kasty ich społeczności. Jakakolwiek przyczyna leży u podstaw zmiany w zachowaniu Obcych, musimy skoncentrować nasze wysiłki na jej odnalezieniu i poznaniu.

Z poważaniem

Dr Connor


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Propozycja: Dziwne zachowanie Obcych


Dowódco.

Spędziliśmy ostatnio sporo czasu próbując "rozgryźć" zasady rządzące zachowaniem naszych jeńców, i mam przyjemność zakomunikować, że ostatecznie udało nam się sformułować racjonalną teorię dotyczącą tego zagadnienia.

Wygląda na to, że musimy przewartościować nasze dotychczasowe postrzeganie Obcych jako społeczności pod wieloma względami rządzącej się tymi samymi prawami, co ludzie. Do tej pory traktowaliśmy przedstawicieli obcej rasy jako autonomicznie myślące jednostki; to założenie jednak okazało się błędem. Przeprowadzone przez nas doświadczenia i powtórna, bardzo szczegółowa analiza filmów z potyczek naszych żołnierzy z Obcymi doprowadziły nas do zaskakujących wniosków.

Obcy w istocie wykazują się na polu walki inteligentnymi i skoordynowanymi działaniami, co jednak wcale nie musi być wyjaśnione współdziałaniem niezależnych osobników. Przez długi czas zakładaliśmy, że nasi nowi więźniowie, których obecność w Kwarantannie zmieniła zachowanie dotychczasowych jeńców, posiadają specyficzną wiedzę bądź odznaczają się nieznanymi nam umiejętnościami. Hipoteza ta okazała się jednak błędna – jak przypuszczamy obecnie, u Obcych nie istnieje żadna tego typu hierarchia. Wygląda bowiem na to, że inteligencja Obcych ściśle związana jest z liczbą przebywających w pobliżu osobników. Ta z pozoru dziwna teoria została potwierdzona całą serią eksperymentów, które zawsze przebiegały tak samo – im więcej Obcych przebywało w bliskiej odległości, tym bardziej przemyślane stawało się ich zachowanie; rozdzielenie przestrzenne osobników powodowało za to zawsze dość szybki powrót zachowań instynktownych u indywidualnych przedstawicieli obcej rasy.

Przypuszczamy, że tajemnica komunikacji i wspólnej inteligencji musi być związana z budową mózgów Obcych. Taki typ kolektywnego myślenia można określić "inteligencją roju" – jednak poza sformułowaniem tej hipotezy i wprowadzenia odpowiedniego nazewnictwa to właściwie wszystko, co możemy w tej chwili zrobić. Największą zagadką pozostaje w jaki sposób "inteligencja roju" może angażować i łączyć osobniki należące do innych ras. Biorąc jednak pod uwagę zaawansowanie technologiczne Obcych, także w dziedzinie biotechnologii, być może bardziej odpowiednim pytaniem od "JAK to możliwe?" byłoby "DLACZEGO?". Dlaczego Obcy wybrali taki sposób porozumiewania się między sobą (budowa ich mózgów sugeruje, że są one zdolne do samodzielnego, indywidualnego myślenia – Obcy jednak zdają się nie korzystać z tej możliwości)?

Te spostrzeżenia prowadzą do ważnych konkluzji. Najważniejszą z nich jest ta, że powinniśmy zrobić wszystko, aby przeszkodzić Obcym w infiltracji Ziemi i kontaktach z ludzkimi sojusznikami. Każdy przyczółek Obcych na Ziemi zwiększa prawdopodobieństwo, że "inteligencja roju" może nas pokonać. Nie wiemy, oczywiście, czy istnieje granica wzrostu możliwości kolektywnego myślenia naszych wrogów, ale musimy zakładać najgorsze. Z nieznanej przyczyny Obcy przybywają na Ziemię jak na razie w relatywnie małych komandach; cieszyło nas to, gdyż dzięki temu jesteśmy jeszcze w stanie stawiać im opór. Okazuje się jednak, że jeśli przybędzie ich więcej, będziemy walczyć z wrogiem nie tylko liczniejszym, ale też znacznie mądrzejszym. Ta prosta prawda napawa prawdziwą trwogą.

Dowódco, wygląda na to, że aktualnie "inteligencja roju" naszych jeńców osiągnęła poziom zbliżony do inteligencji ludzkiej. Wzrastają nasze szanse na nawiązanie sensownego dialogu z Obcymi. Rzecz jasna podejmiemy wszelkie możliwe środki ostrożności.

Z poważaniem,

Dr Connor

Links


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 10 live aliens in containment
 The Alien Mind
Opens:
 Alien Communication
 A New Twist