Translation:Alien odd behaviour txt/da

From UFO:AI

UFOpædi artikel

Forslag

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Dr. Dolan Connor, F&U: Bio- og Opbevarings Division, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Forslag: Underlig opførelse

Øverstbefalende,

De levende rumvæsener i vores opbevaringsenhed er begyndt at vise en afvigende opførelse siden sidste taktiske mission.

Før var individerne knap nok intelligente, handlende udelukkende på instinkt på trods af deres veludviklede hjerne. Men nu ser det ud til at de udviser en vis grad af intelligent kontrol, og klart kommunikerer gennem de lydsikre vægge og opererer som et hold, endda så langt til at lave koordinerede flugt forsøg. Bedøvelses pile var påkrævet til at underkaste de mere aktive individer.

Vi tror at de nyeste tilkommende individer i opbevaringen har en eller anden form for effekt på gruppen. Det kan være højere-rangerende medlemmer af rumvæsen hierarkiet. Hvis vi har fanget en rumvæsen officer, eller hvis der er en helt anden årsag til denne nye opførelse, så bør vi undersøge hvordan og hvorfor af dette med det samme. På vegne af DivBio, vil jeg gerne have tilladelse til at starte et nyt forskningsprojekt til at kigge på sagen.

Med venlig hilsen

Dr. Conner

Resultat

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Dr. Dolan Connor, F&U: Bio- og Opbevarings Division, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Resultat: Underlig opførelse

Øverstbefalende

Vi har brugt de seneste par uger på at undersøge de underlige hændelser i vores opbevaringsenhed, og vi tror at vi har formuleret en teori der måske kan begynde at forklare rumvæsenernes nyfundne intelligens.

Det ser ud til at vi var forkert på den i vores første foreløbige vurdering af hvordan rumvæsen intelligens virker. Vi antog først at de var autonome individer, på samme måde som mennesker er, dog med overlegen kommunikation og hold taktik. Imidlertid har vores laboratorie eksperimenter og en intens gennemgang af film fra slagmarkerne modsagt den hypotese.

På vores video film, har vi ofte set rumvæserne søge dækning, koordinerer deres skydning, arbejdende som et hold selvom de ikke bærer noget form for åbenlyst kommunikationsudstyr. Imidlertid når vi så fanger en levende individ i vores opbevaringsrum, udviser de aldrig noget udover dyre instinkter. Dette virker modstridende med de beviser vi har; store veludviklede hjerne strukturer og bevist viden om kamp teknikker.

Vi har forsøgt at forbinde disse ideer i en ny hypotese, og vores eksperimenter er begyndt at give håndfaste resultater. De nye individer er helt klart skyld i den underlige opførelse vi har observeret, men vi troede først at de var officerer med en eller slags autoritet. Vi mener nu at den teori også er forkert. Vores eksperimenter viser at når rumvæsenerne blive tilladt at være samlet, med eller uden de mistænkte 'officerer', bliver de væsentligt mere aktive og sofistikerede. Når de er adskilt fra hinanden med en tilstrækkelig afstand, vender de tilbage til deres oprindelige basale stadie. Konklusionen er klar. Der er en eller anden form for kommunikations kilder der binder væsenerne sammen.

A ny række af teorier er dukket op. Den mest sandsynlige forklaring er i rumvæsen hjernen. Der er adskillige arter af rumvæsener som alle lever op til de fysiologiske krav for at være en sansene art, men de viser kun lidt til ingen hjerne aktivitet i sig selv. Dette antyder tilstedeværelsen af en form for delt eller spredt tankegang imellem dem, en gruppe hjerne som bliver mere intelligent som den vokser i antal. Vi er ikke sikre på hvordan det er muligt for gruppe hjernen at sprede sig over grænser mellem arter; det er åbenlyst at de forskellige rumvæsen arter kommer fra forskellige planeter, med vidt forskellige udviklings veje, og nogle arter virker til at have været tilstede meget længere end andre. Imidlertid med rumvæsenernes avancerede teknologi, er 'hvordan' mindre interessant end 'hvorfor'.

Disse nye fund ser også til at antyde at individer her på jorden er afskåret fra kilden til deres intelligens. Mens dette kan være en væsentlig fordel for FALANKS styrker, bringer det også trusler frem som vi endnu ikke har overvejet. Vores forskning i rumvæsen fysiologi har afklaret at isolerede individer ikke kan overleve særlig længe i vores omgivelser, og udviser meget lidt intelligens mens de er på overfladen; men hvis et tilstrækkeligt antal bliver tilladt at flygte og koordinerer med hinanden -- eller med rumvæsen sympatisører på jorden -- kan vi have en seriøs risiko for infiltration.

Med adskillige rumvæsener i nærheden af hinanden, ser det ud til at deres intelligens nærmer sig det menneskelige niveau. Hvis vi bare kan skabe et passende oversættelses apparat, eller et fælles sprog, tror vi at vi endelig kan skabe kontakt med rumvæsenerne fanget af FALANKS. Måske kunne nogle af vores lingvister eller psykologer skabe en form for dialog. Dette er et emne vi ikke kan tåle at ignorer.

Selvfølgelig, hvis sådan eksperimenter blev godkendt af øverstbefalende, forsikrer jeg at mit hold ville tage alle mulige hensyn. Intet er mere vigtigt for os, end livene af vores mænd og sikkerhed i vores faciliteter.

Med venlig hilsen

Dr. Connor

Links


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 10 live aliens in containment
 Rumvæsenernes forstand
Opens:
 Rumvæsen kommunikation
 En ny drejning