Translation:Alien mind txt/pl

From UFO:AI

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA:  %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Umysł Obcych

Dowódco.

Pomimo naszych jak dotąd relatywnie niewielkich osiągnięć związanych z uzyskaniem informacji od żywych przedstawicieli Obcych, eksperymenty tego rodzaju muszą być kontynuowane. Nasz zespół przygotował serię nowych testów, które możemy przeprowadzić na naszych jeńcach. Nie możemy ustawać w próbach nawiązania komunikacji z Obcymi i zrozumienia, choćby częściowego, działania ich umysłów.

Bez względu na to, co leży u podstaw problemów ze stworzeniem jakiejkolwiek platformy porozumienia werbalnego między naszymi jeńcami i nami, poprzez odpowiednie zaplanowanie nowej rundy eksperymentów powinniśmy dowiedzieć się o myśleniu naszego wroga trochę więcej.

Prace ruszą, jak tylko otrzymamy Pańską autoryzację.

Z poważaniem

Dr Connor


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Umysł Obcych

Dowódco.

Zakończyliśmy szereg nowych eksperymentów na żywych Obcych i uzyskaliśmy sporo danych rzucających nieco światła na ich zachowanie.

Najbardziej zaskoczył nas wynik jednego z teoretycznie banalnie prostych testów. Polegał on na dostarczeniu Obcemu pudełka z pożywieniem, zamkniętego na prosty, dwucyfrowy zamek szyfrowy. Odgadnięcie właściwej kombinacji zajęło pierwszemu badanemu Obcemu około sześciu godzin, co sytuowało jego inteligencję poniżej większości małp człekokształtnych. Każdy kolejny osobnik jednak zachowywał się tak, jakby od razu znał właściwy szyfr. Muszę podkreślić, że Obcy nie mieli żadnej możliwości komunikacji między sobą. Nie jesteśmy gotowi na sformułowanie ostatecznej teorii wyjaśniającej zaskakujące rezultaty opisywanego eksperymentu (wciąż testujemy różne hipotezy) ale zdecydowałem, że musi Pan się o tym dowiedzieć jak najszybciej.

Jeśli chodzi o inne nasze testy, w najlepszym razie zakończyły się one wynikami, z których trudno wyciągnąć jakiekolwiek sensowne wnioski. Pomimo istniejącego i sprawnego aparatu wokalnego umożliwiającego wydawanie dźwięków u przedstawicieli wszystkich przebadanych przez nas ras Obcych, nie zaobserwowaliśmy żadnych przejawów prób komunikacji werbalnej. Obcy nie posługują się także pismem ani gestami – wszystkie nasze wysiłki prowadzące do nawiązania porozumienia czy chociaż szczątkowej formy "dyskusji" spełzły na niczym.

Pomimo tych niepowodzeń nie tracimy nadziei, że odnajdziemy w końcu sposób na nawiązanie dwustronnego kontaktu z badanymi osobnikami. Wszystkie z przebadanych przez nas ras Obcych odpowiadają na zewnętrzne bodźce stymulujące, co przekonuje nas, że możliwe jest zmuszenie ich do jakiejś formy komunikacji. Doktor Yamamura prowadzi w tej chwili zakrojony na szeroką skalę eksperyment nauczenia grupy Obcych częściowo werbalnego wyrażania trzech emocji – chęci, akceptacji oraz zaprzeczenia. Jeśli to się uda, istnieją spore szanse na to, że z czasem przetrzymywani przez nas Obcy nauczą się podstawowych form komunikacji. Jak zwykle, będę Pana informował o postępach.


Z poważaniem,

Dr Connor


Linki


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 3 live aliens in containment
 Live Alien
Opens:
 Odd Behaviour