Translation:Alien mind txt/el

From UFO:AI

Πληροφορίες UFOπαίδειας

Πρόταση

ΠΡΟΣ: Διοικητή Βάσης, PHALANX, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ατλαντικού

ΑΠΟ: Δρ. Connor, Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης: Τμήμα Βιολογίας & Περιορισμού, PHALANX, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ατλαντικού

ΗΜ/ΝΙΑ: %02i %s %i

ΘΕΜΑ: Πρόταση: Το Εξωγήινο μυαλό


Κύριε Διοικητά,

Παρόλο που τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι περιορισμένα, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε την έρευνα των εξωγήινων αιχμαλώτων μας. Υπάρχουν αρκετά πειράματα που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε και για τα οποία χρειαζόμαστε να εγκρίνετε εργαστηριακό χρόνο και χρηματοδότηση. Σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται απλά για ακαδημαϊκή έρευνα: με αρκετά τεστ και δεδομένα για τη συμπεριφορά τους, πιθανόν να βρούμε κάποιο τρόπο επικοινωνίας με τους εξωγήινους, ίσως ακόμα και να ξυπνήσουμε τη νοημοσύνη τους. Δεν γνωρίζουμε ποια μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της έρευνας -- οι γνώσεις μας για τους εξωγήινους είναι ελάχιστες και δεν έχουμε επαρκή δεδομένα ώστε να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη. Το βέβαιο είναι ότι και η παραμικρή καινούργια πληροφορία για την εξωγήινη ψυχολογία αποτελεί πολύτιμο κομμάτι του παζλ.

Κύριε Διοικητά, προσωπικά είμαι σίγουρος ότι οι εξωγήινοι γνωρίζουν "κάτι". Το δύσκολο είναι να το βγάλουμε από μέσα τους, όμως θα το καταφέρουμε με κάθε τρόπο.

Η ομάδα μου και εγώ περιμένουμε με ανυπομονησία την εξουσιοδότησή σας για το πρόγραμμα αυτό.

Με σεβασμό,

Δρ. Connor


Αποτελέσματα

ΠΡΟΣ: Διοικητή Βάσης, PHALANX, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ατλαντικού

ΑΠΟ: Δρ. Connor, Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης: Τμήμα Βιολογίας & Περιορισμού, PHALANX, Διοίκηση Επιχειρήσεων Ατλαντικού

ΗΜ/ΝΙΑ: %02i %s %i

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα: Το Εξωγήινο μυαλό


Κύριε Διοικητά,

Η ομάδα μου ολοκλήρωσε ένα σύνολο δοκιμών πάνω στους αιχμαλώτους μας, οι οποίες παρείχαν πολύτιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά των εξωγήινων.

Στο ένα πείραμα δώσαμε σε έναν αιχμάλωτο ένα κουτί γεμμάτο φαγητό, το οποίο ήταν κλειδωμένο με ένα διψήφιο συνδυασμό. Ο αιχμάλωτος χρειάστηκε έξι ώρες προκειμένου να βρει το σωστό συνδυασμό μέσω εξαντλητικών δοκιμών. Αυτό σημαίνει ότι το IQ του εξωγήινου είναι αρκετά χαμηλότερο από τα μεγάλα θηλαστικά της Γης. Όταν, όμως, επαναλάβαμε το πείραμα με άλλους αιχμαλώτους αλλά με το ίδιο ακριβώς κουτί, όλοι οι εξωγήνοι εισάγαν με την πρώτη το σωστό συνδυασμό χωρίς κανείς τους να έχει δει τις προσπάθειες του πρώτου δείγματος. Σας διαβεβαιώ ότι η ασφάλεια του πειράματος και η απομώνωση των αιχμαλώτων ήταν απόλυτη: δεν έχουμε επιτρέψει καμία απολύτως επικοινωνία μετξύ τους. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε οποιαδήποτε υπόθεση που να εξηγεί το συμβάν αυτό, όμως το ερευνούμε.

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα των υπολοίπων πειραμάτων μας ήταν ασαφή. Δοκιμάσαμε διάφορους τρόπους επικοινωνίας χωρίς, όμως, επιτυχία. Παρόλο που διαθέτουν απόλυτα λειτουργικές φωνητικές χορδές και/ή χέρια, δείχνουν να μη μιλάνε ή να επικοινωνούν με κινήσεις των χεριών. Η επικοινωνία με φερομόνες δεν είχει καμία επίδραση πέρα από απλές αντιδράσεις του σώματος. Η μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα στα είδη των εξωγήινων δημιουργεί τα δικά της προβλήματα στην επικοινωνία και τον περιορισμό τους -- παρακαλώ ανατρέξτε στις αυτοψίες των εξωγήινων για μια λεπτομερέστερη εικόνα της φυσιολογίας τους.

Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι σημειώνουμε έστω και αργή πρόοδο. Η επικοινωνία με τους εξωγήινους είναι θα σίγουρα εφικτή. Οι μελέτες μας επιβεβαιώνουν πως όλοι οι εξωγήινοι αντιδρούν στα εξωτερικά ερεθίσματα. Αυτό σημαίνει οτι μπορούμε να τους αναγμάσουμε να μας απαντήσουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο Δρ. Yamamura προσπαθεί να μάθει σε μια απομονωμένη ομάδα αιχμαλώτων πως να εκφράζουν επιθυμία, αποδοχή και άρνηση. Η νοημοσύνη τους είναι πολύ περιορισμένη για οτιδήποτε πιο περίπλοκο. Μόλις οι εξωγήινοι κατανοήσουν αυτές τις βασικές αρχές, θα έχουμε αποκτήσει δεδομένα για το ρυθμό μάθησης των εξωγήινων καθώς και ένα υπόβαθρο επικοινωνίας στο οποίο θα μπορούμε να επεκταθούμε. Ο Yamamura ελπίζει ότι θα καταφέρουμε σταδιακά να επεκτείνουμε τις ικανότητες επικοινωνίας τους στο βαθμό που να μας είναι πλέον κατανοητοί, ενώ σταδιακά θα εξαπλώσουν τις γνώσεις αυτές σε άλλα άτομα του είδους τους τα οποία πιθανόν να διαθέτουν περισσότερες ικανότητες ή να είναι πιο νοήμονα.

Όπως πάντα, κύριε Διοικητά, θα σας κρατώ ενήμερω για την πορεία μας.

Με σεβασμό,

Δρ. Connor

Links


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 3 live aliens in containment
 Live Alien
Opens:
 Odd Behaviour