Translation:Alien materials txt/da

From UFO:AI

UFOpædi artikel

Forslag

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørafdelingen, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO:  %02i %s %i

EMNE: Forslag: Rumvæsenmaterialer

Øverstbefalende, som jeg har nævnt i en tidligere rapport var ufoen dækket af en højest interessant legering som blander plastik og metal til et enkelt materiale. Dette materiale ser ud til at være brugt universalt i al rumvæsenudstyr. Det er et utroligt avanceret materiale som er anvendeligt til tusindvis af ting.

Jeg synes at det berettiger, at vi undersøger om vi kan genskabe dette materiale i vores værksted, men selvom vi ikke kan, ser det ud til, at vil få rigelige mængder af dette fra de ufoer som vi finder. Vi vil helt sikkert være i stand til at opdage nye menneskelige produkter som vil øge og udvide vore kampevne.

-- Kommandør Navarre

Resultat

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørafdelingen, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO:  %02i %s %i

EMNE: Resultat: Rumvæsenmaterialer


Øverstbefalende, jeg tror at vi har fundet hemmeligheden bag de materialer rumvæsenerne bruger. Efter nogle ændringer af vores værksteds maskineri, skulle vi være i stand til at bruge materialet og programmere det ind i nye former.

Som jeg har nævnt før, er materialerne en slags hukommelseslegering, som er i stand til at huske flere forme, som det kan skifte om til hvis det gives de rigtige impulser. Forunderligt nok, kan rumvæsenmaterialet stimuleres af 2 forskellige ting: varme og elektricitet. Varme er et åbenlyst valg til at gøre ufoens skrog fleksibelt ved flyvning i den øverste atmosfære og derved give bedre flyveevner. Elektricitet er dog nyt.

Når der bruges elektricitet, reagerer materialet kun på konstant, lav volt strøm ved en ganske bestemt ampereværdi. Materialets form vil ændrer sig og forblive i den nye form så længe strømmen er koblet til. Så snart strømmen slås fra vil formen vende tilbage til sin oprindelige form eller en varmeskabt form, hvis der er nok varme tilstede. Den elektrisk skabte form har prioritet over den varmeskabte form.

Det betyder at formen på ufoens skrog (og alt andet lavet af rumvæsenmaterialer) kan skifte form med vilje, enten på kommando fra operatøren, eller med automatisk elektronik.

Dette har givet os mange nye utrolige ideer. Vi vil kun være i stand til at udvikle nogle af af dem i tide til at bruge dem i krigen, da nogle af dem vil tage års forskning, men de skulle ikke desto mindre tillade os at bygge ting, som vi ikke har kunnet før.

Rumvæsenmaterialer skulle nu være tilgængelige for brug i produktionen, desværre kræver de en masse sjældne og dyre komponenter, af hvilke nogen kun findes i knap sporlige mængder. Der er ingen måde vi kan skaffe de nødvendige mængder der vil gøre det muligt at lave masseproduktion. Vi er nødt til at redde mest muligt fra rumvæsenerne, for vi vil ikke være i stand til at producerer de nødvendige mængder i en overskuelig fremtid.

-- Kommandør Navarre

Henvisninger

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 UFO Theory
Opens:
 Enables production -- Alien Materials
 Enables use of Alien Materials in production
 Alien Aircraft Plating