Translation:Alien live txt/sv

From UFO:AI

Objekt i UFOpaedia

Förslag

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Doktor Connor, Forskning och utveckling: Smittskyddsavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: Förslag: Levande utomjording


Kommendör

Vi har tillfångatagit en levande utomjording på fältet! Varelsen har blivit upphittat från vårt senaste taktiska uppdrag och är hållen i vår nya förvaringsinstallation, jag är glad att rapportera att den verkar fungera efter specifikationerna.

Jag behöver inte förklara varför vi borde börja en forskning på denna art genast. Informationen vi kan samla in från den överglänser allt annat övervägande. Ända tills nu så har vi inte haft någon chans att studera utomjordingarnas hjärna, deras tankar och motivation, förutom genom deras kontinueliga attacker på våran värld. Detta är våran första chans att upptäcka utomjordingarnas avsikt med mänskligheten, och kanske en förklaring. Vilka är de? Varför är dom här? Vad kan vi göra mot dom? Vi kan inte få veta något om vi inte förhör detta exemplar.

Skicka ditt medgivande för detta program så snart så möjligt.

Vänligen

Doktor Connor


Resultat

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Doktor Connor, Forskning och utveckling: Smittskyddsavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: Sv: Levande utomjording


Kommendör

Vi har gjort klart våran första undersökning av ett levande utomjordiskt exemplar. Projektet har frambringat blandade resultat.

Varelsen är helt klart levande, och vi var tvugna att genomgå en omfattande blandning av toxikologiska expriment som gav oss viktig information om dess sårbarhet till olika kemikalier och bakteriesmittor. Men vi har inte kunnat producerat en beteende analys av det utomjordiska sinnet. Detta pga att exemplaret har i stort sett inte visat någon sorts intelligens sedan den tillfångatogs. Den har nästan bara ätit, sovit och stirrat in i väggen i sin förvaringscell. Den reagerar på fysisk stimulans med reflexhandlingar, aggresion och/eller undergivenhet men vi kunde inte få någon information av den. Även enkla handsignaler verkar vara utom varelsens förståelse. EEG tester visar att den skenbart fullt utvecklade hjärnan registrerar i stort sätt inga hjärnvågs aktiviteter alls.

Det är svårt att tro att denna art kan ha skjutit avancerade utomjordiska vapen på våra trupper under ett taktiskt uppdrag. Det finns inget fysiskt trauma som kan förklara regressionen. Kanske tillfångatagandet har aktiverat någon sorts utomjordisk motförhörs mekanism; vi vet inte. Inget i mitt team har lyckats få fram livskraftig hypotes om varför. Det behövs garanterat mer forskning. Vi kommer hålla koll på exemplaret och kommer meddela dig genast om något ändras.

Vänligen

Doktor Connor


Links

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 live alien in containment
Opens:
 Anti-Alien Gas
 The Alien Mind