Translation:Alien live txt/pl

From UFO:AI

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA:  %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Żywy Obcy


Dowódco.

Udało nam się pojmać żywego przedstawiciela rasy Obcych! Stworzenie, schwytane podczas ostatniej misji taktycznej, przebywa bezpiecznie w Kwarantannie (której systemy podtrzymywania życia pracują zgodnie z przewidywaniami) pod naszą baczną obserwacją.

Zdaje Pan sobie sprawę tak dobrze jak ja, że powinniśmy poddać Obcego wszelkim możliwym testom jak najszybciej. Jeśli zdołamy porozumieć się z nim, być może uda się nam także uzyskać odpowiedzi (chociażby częściowe) na nurtujące nas wszystkich podstawowe pytania - skąd przybywają Obcy, dlaczego nas zaatakowali oraz jakie są ich cele i oczekiwania. Nie jest wykluczone, że uda się nam też uzyskać wiedzę o tym, jak skuteczniej opierać się atakom naszych wrogów.

Prace ruszą, jak tylko otrzymamy Pańską autoryzację,

Dr Connor


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA:  %02i %s %i

TEMAT: Re: Propozycja: Żywy Obcy


Dowódco.

Zakończyliśmy pierwszą część naszych badań nad żywym przedstawicielem obcej rasy.

Badany osobnik został poddany całemu szeregowi testów toksykologicznych, które bez wątpienia wzbogaciły naszą wiedzę na temat fizjologii Obcych. Niestety, wszelkie próby nawiązania kontaktu czy chociaż uzyskania reakcji behawioralnej wyższego rzędu zakończyły się kompletnym fiaskiem. Odkąd Obcy trafił w nasze ręce, nie wykazał nawet śladowych przejawów wyższej inteligencji. Całe jego zachowanie ogranicza się do podstawowych zachowań nieangażujących myślenia abstrakcyjnego – Obcy śpi, je, wydala i niewiele poza tym. Zachowuje podstawowe odruchy w stosunku do zewnętrznej stymulacji, ale poza tym pogrążony jest w zupełnej bierności, co także odnosi się do pracy mózgu (potwierdzają to testy EEG).

Na obecnym etapie badań nie jesteśmy w stanie nawet pokusić się o wyjaśnienie tego dziwacznego stanu pozostającego w kompletnej sprzeczności z inteligencją, aktywnością i inicjatywą reprezentowaną przez Obcych podczas walki. Na chwilę obecną nie jesteśmy nawet w stanie sformułować hipotezy wyjaśniającej nasze obserwacje empiryczne. Nie sądzimy, by brak aktywności Obcego był w jakikolwiek sposób związany z traumą wywołaną pojmaniem i naszymi działaniami. Potrzebujemy więcej czasu i badań, by dojść do sensownych wniosków. Obserwacja Obcego będzie kontynuowana i jeśli wydarzy się coś istotnego, natychmiast złożę Panu raport.

Z poważaniem,

Dr Connor


Linki


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 live alien in containment
Opens:
 Anti-Alien Gas
 The Alien Mind