Translation:Alien live txt/cs

From UFO:AI

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Živý cizák


Veliteli,

Zajali jsme v boji živého cizáka! Bytost byla získána při naší poslední taktické misi a je nyní držena v našich nových cizáckých celách, což jsem potěšen Vám oznámit.

Nepotřebuji vysvětlovat proč bychom měli ihned začít s výzkumy tohoto jedince. Informace, které mohou být vytěženy převyšují všechny ostatní úvahy. Až dosud jsme neměli šanci ke studiu cizácké mysli, jejich úvah a motivací, vyjma prostřednictvím jejich nepřetržitých útoků na náš svět. To je naše první šance prozkoumat cizácké úmysly s lidstvem, snad dokonce je vysvětlit. Kdo jsou? Proč jsou zde? Co můžeme udělat proti nim? Nemůžeme vědět nic bez výslechu tohoto jedince.

Prosím pošlete Vaše schválení pro tento program co nejdříve.

S pozdravem,

Dr. ConnorVýsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Živý cizák


Veliteli,

Ukončili jsme první zkoumání živého cizáckého jedince. Projekt vyústil ve smíšené závěry.

Subjekt je určitě naživu a podrobili jsme jej rozsáhlému souboru toxikologických experimentů, které měly opatřit zásadní údaje o jeho zranitelnosti vůči různým chemickým a biologickým látkám. Nicméně jsme nebyli vůbec schopni vytvořit behaviorální analýzy cizácké mysli. To je díky tomu, že jedinec nevykazoval prakticky žádné známky inteligence od jeho zajetí. Nedělal nic víc, než jedl, spal a zíral na zdi jeho cely. Reaguje na fyzickou stimulaci reflexních činností, agresi nebo submisi ale nemůžeme z něj vymámit žádné informace. Dokonce i jednoduchá ruční znaková řeč se zdá být za hranicí jeho chápání. EEG sledování odhalilo, že zdánlivě vysoce vyvinutý mozek nevykazuje prakticky vůbec žádnou aktivitu.

Je těžké uvěřit, že tento stejný jedinec mohl používat pokročilou cizáckou výzbroj proti našim jednotkám v průběhu taktické mise. Není tu žádné fyzické trauma, které by mohlo vysvětlovat tuto regresi. Možná jeho zajetí aktivovalo nějaký způsob cizáckého protivýslechového mechanismu; nevíme. Nikdo z mého týmu nedokázal vymyslet životaschopnou hypotézu důvodu proč to tak je. Určitě bude zapotřebí více výzkumů. Budeme pokračovat v pozorování jedince a budeme Vás bezodkladně informovat, pokud se situace změní.

S pozdravem,

Dr. ConnorLinks


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 live alien in containment
Opens:
 Anti-Alien Gas
 The Alien Mind