Translation:Alien communication txt/da

From UFO:AI

UFOpædi artikel

Forslag

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Dr. Dolan Connor, F&U: Bio- og opbevaringsdivision, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Forslag: Kommunikation blandt rumvæsenerne

Øverstbefalende

Den stigende intelligens af de tilfangetagne rumvæsenerne i vores opbevaringsafdeling leder mig til den konklusion, at vi endelig kan begynde at få styr på kommunikationen blandt rumvæsenerne, og mere vigtigt få noget brugbar information ud af dem. Uddrag fra min rapport:

(Underlig opførelse) »Der er adskillige arter af rumvæsener som alle lever op til de fysiologiske krav for at være en sansende art, men de viser kun lidt til ingen hjerneaktivitet i sig selv. Dette antyder tilstedeværelsen af en form for delt eller spredt tankegang imellem dem, en gruppehjerne som bliver mere intelligent som den vokser i antal.«

»Med adskillige rumvæsener i nærheden af hinanden, ser det ud til at deres intelligens nærmer sig det menneskelige niveau. Hvis vi bare kan skabe et passende oversættelsesapparat, eller et fælles sprog, tror vi, at vi endelig kan skabe kontakt med rumvæsenerne fanget af FALANKS. Måske kunne nogle af vores lingvister eller psykologer skabe en form for dialog. Dette er et emne, vi ikke kan tåle at ignorere.«

Dr. Yamamura er begyndt at få rigtig gang i sagen, og lærer rumvæsenerne adskillige nye ord på tegnsprog hver dag, men det kræver laboratoriumtid og penge for at lave et ordentligt studie af hvad rumvæsenerne ved og hvordan det kan hjælpe os. Evnen til at kunne udspørge rumvæsenerne om deres egen teknologi kan være af uvurdelig betydning for vores soldater og ingeniører. Kommandør Navarre var så interesseret i projektet, at han næsten argumenterede til fordel for Biodivisionen i denne sag.

Tak for din tid, Øverstbefalende. Vær venlig at godkende dette forslag ved først givne lejlighed.

Med venlig hilsen

Dr. Connor

Resultat

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvateret

FRA: Dr. Dolan Connor, F&U: Bio- og opbevaringsdivision, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Resultat: Kommunikation blandt rumvæsenerne

Øverstbefalende

Jeg er glad for at kunne rapportere vores første gode resultater af de igangværende forsøg på at udspørge de tilfangetagne rumvæsener i vores opbevaringsrum. Dr. Yamamuras tilgang har trinvis begyndt at bære frugt. Rumvæsenerne har lært at videregive meddelelser i både binær kode og menneskelig tegnsprog, og de ser ud til at forstå en bred række af spørgsmål og instruktioner. Yamamura og hans folk arbejder stadig på at forfine det tegnsprog som vi bruger, mens resten af mit hold har koncentreret sig om at trække brugbare informationer ud af gruppehjernen. Det har ikke været nemt. Rumvæsenerne er meget modvillige og kræver en høj dosis kemikalsk opmuntrering for at gøre dem mere medgørlige. Dødeligheden har været høj.

Imidlertid er det, vi har lært, væsentligt. For eksempel har gruppehjernen ikke nogen form for identitet. Den virker ude af stand til at forstå begreber som »I« eller »Vi«, eller endda »Dig« eller »Dem«. Den accepterer dem kun som numeriske forskelle - et individ eller flere, et menneske eller en gruppe. Dette antyder en alvorlig forskel mellem menneskelig og rumvæsenernes tankegang. Den fælles bevisthed tænker ikke en gang på sig selv som enkeltindivider, den er bare. Dette, sammen med forskellige andre svar som vi har knyttet sammen gennem vores fortsatte sessioner, leder os til den antagelse at alle rumvæsener deler en fælles tankegang. Og jeg mener dem alle sammen, øverstbefalende. Det er ikke blot et spørgsmål om at øge holdeffektiviteten eller for at skabe korpsånd; det er en uundværlig komponent i rumvæsenernes samfund. Ethvert rumvæsen som lever og ånder er ligelig og identisk del af en større gruppetankegang, endda individer fra helt andre arter. Den eneste afvigelse rumvæsenerne vil godkende er den forskellige slags føde som er nødvendig for at de forskellige arter kan holde sig i live.

Gruppetankegangen har udtrykt forundring over vores forsøg på at kommunikerer med individuelle rumvæsener, og slet ikke gennem noget så groft som tegnsprog. En menneskelig analogi vil være at prøve at have en dyb samtale med en andens tånegl, eller tale til en enkelt celle i ens egen krop. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet om hvor rumvæsenernes øre og hjerne egentlig er.

Den håndfuld rumvæsener vi har i opbevaringsrummet for nuværende er helt sikkert ikke en del af den store gruppetankegang, vi forventer findes på rumvæsenernes hjemplanet. De ser ud til at være adskilt fra den, så længe de er på mission på jorden, men vil igen være en del af den når de vender tilbage. Hvorvidt dette skyldes afstand eller en atmosfærisk ting, har vi endnu ikke kunnet afgøre. Rumvæsenernes svar på dette har været noget uklare.

Dette er alt jeg har at rapportere, øverstbefalende. Imidlertid vil jeg gerne som en sidste ting anmode om din tilladelse til at undersøge metoder hvormed vi effektivt vil kunne overtale de tilfangetagne. Jeg vil også gerne pointere behovet for en sund løbende tilgang af nye rumvæsenindivider til erstatning for vores tab. Dette er nødvendigt for at vedligeholde den gruppetankegang, vi har i opbevaringen. Mister vi den nu vil det være et væsentlig tilbageslag i vores forskning.

Med venlig hilsen

Dr. Connor

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Odd Behaviour
Opens:See also Vehicles & UFOs