Translation:Alien base txt/cs

From UFO:AI
Jump to: navigation, search

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Plk. Ingrid Falkland, Zpravodajská služba, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Cizácká základnaDobré ráno, pane.

Jak jistě víte, čelíme zvyšujícímu se ohrožení od MVI viru. V průběhu uplynulých několika týdnů zpravodajské oddělení proniklo do oblastí, kde se infekce nejvíce soustřeďuje kvůli tomu, aby se pokusilo naleznout nějaký díl informace, která by nám pomohla porozumět tomu, jak a proč se infekce z těchto ohnisek šíří tak rychle. Osobně jsem dohlížela na toto úsilí.

Vyplatilo se to dnes ráno.

Naše průzkumné týmy zaměřily něco, co vypadalo jako kamuflované cizácké zařízení. Velikost a použití tohoto zařízení je neznámé, nicméně máme zjištěno, že je umístěno v přesném středu ložiska infekce. Chovám závažné podezření, že toto zařízení přímo souvisí s bleskovým rozšířením MVI v oblasti. V tomto bodě to také vypadá, jako by bylo více těchto planetárních zařízení, postavených přímo pod naším nosem, sloužících jako řídící centra a základny pro cizácké operace.

Likvidace těchto základen by měla být jednou z našich nejvyšších priorit. Doporučuji, abychom vyslali těžce ozbrojený tým k obhlídce a troše průzkumu bojem. Potřebujeme více informací o rozmístění a účelu základny a nejlepší způsob, jak to udělat, je obsadit ji. Měli bychom eliminovat všechny cizáky v místě a jakmile zajistíme prostor a zachráníme co potřebujeme, zničit veškeré zařízení. To by mělo představovat významný výpadek v cizáckých operacích a omezit - pokud ne zastavit - šíření MVI v oblasti.

Samozřejmě tato mise bude vysoce nebezpečná. Základna je právě ve středu ložiska infekce, takže veškerá oblast je nepřátelským územím. Můžeme se utkat s protivzdušnou obranou a prostředky UFO, které mohou vzlétnout k obraně základny. Těžký doprovod bude jistě zapotřebí. A . . . jsou zde ještě horší zprávy.

Satelitní snímky a průzkumné přelety udávají, že nakažení lidé vypadají jako aktivně spolupracující s cizáky. Je vysoká pravděpodobnost, že naše jednotky budou v průběhu útoku napadeny lidskými nepřáteli. To se nemusí stát u každého, nicméně pokud zahájí palbu na naše jednotky, musíme být připraveni k odpovědi.


To je celá informace, kterou k této věci mám. Hodně štěstí a dobrý lov.

S pozdravem, Plk. Falkland


Výsledek

(žádný)


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 First alien base discovered
Opens: