Teksty Końcowe/Przegrana niezadowolenie

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Text

Niestety, zbyt wiele narodów jest niezadowolonych z Twoich działań. W wyniku głosowania na forum Narodów Zjednoczonych zostałeś zdjęty ze stanowiska głównodowodzącego, a jednostkę PHALANX rozwiązano.

Nie będzie kolejnych wspólnych prób powstrzymania Obcych. Narody spróbują działać na własną rękę. I przegrają, każdy po kolei.

Links

Endgame Texts

List of msgid