Teksty Końcowe/Przegrana fundusze

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Text

Twój debet przekroczył dopuszczalną wartość. Nikt już nie zechce spłacać kosztów, lawinowo narastających przez operacje PHALANX pod Twoim dowództwem. Narody Zjednoczone, rozczarowane Twoim zarządzaniem finansowym, zdjęły Cię ze stanowiska głównodowodzącego i rozwiązały jednostkę PHALANX.

Nie będzie kolejnych wspólnych prób powstrzymania Obcych. Narody spróbują działać na własną rękę. I przegrają, każdy po kolei.

Links

Endgame Texts

List of msgid