Teksty Końcowe/Przegrana cywile

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Text

Operacje PHALANX przeprowadzane pod Twoim dowództwem nie osiągnęły zamierzonego celu podstawowego - obrony cywili. Setki straciły życie, ponieważ nie potrafiłeś poradzić sobie z zagrożeniem Obcych. Narody Zjednoczone, rozczarowane Twoim zarządzaniem finansowym, zdjęły Cię ze stanowiska głównodowodzącego i rozwiązały jednostkę PHALANX.

Nie będzie kolejnych wspólnych prób powstrzymania Obcych. Narody spróbują działać na własną rękę. I przegrają, każdy po kolei.


Links

Endgame Texts

List of msgid