Bulgarian

From UFO:AI
Jump to: navigation, search

Форма на общуване - само неучтива

 • В обръщенията между подчинените (учените, бившите командири и т.н.) и играча не се използва учтива форма (Вие, Ваше...), а само неучтивата форма (Ти, Твой...).
 • Обръщението на играта към играча, както и поясненията (tooltips) също са в неучтива форма.

Съкращения и имена

 • Съкращенията в имената, базирани на термини на английски, да се превеждат
 • Името на обекта да остава на английски език
Оригинал Пълно наименование Съкращение
 • IR Googles

 • UGV Ares

 • Firebird-class Dropship (Firebird D)
 • Инфрачервени очила

 • Самоходна наземна машина Ares

 • Десантен транспорт клас "Firebird"
 • ИЧ очила

 • СНМ Ares

 • Firebird D