Translation:B antimatter txt/sv

From UFO:AI
Revision as of 13:00, 2 October 2010 by Bayo (talk | contribs) (moved Basfaciliteter/Lagring av antimateria to Translation:B antimatter txt/sv: Normalize translation pages)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

UFOpaedia Entry

Resultat

TILL: Baskommendör, PHALANX, Atlantic Operations Command

FRÅN: Kommendör Paul Navarre, Forskning och utveckling: Utvecklingsavdelningen, PHALANX, Atlantic Operations Command

DATUM: %02i %s %i

ÄMNE: Blåkopia -- Antimateria Lager
Översikt

Antimateria lagret är konstruerad att säkert lagra antimateria för senare användning, åtminstone så säkert som antimateria kan bli lagarat. Det är baserat runt en anvancerad magnetisk förvarings system vi har härlett från utomjordisk antimateria teknologi som vi kallar 'inre skal'. Det 'yttre skalet' består av flera strålnings luftslussar över huvudpassagerna, ett tungt bepansrat kontroll rum och en hop av annan säkerhet och förvarings åtgärder -- alla är konstruerade så att all strålning är inuti det yttre skalet.

Det yttre skalets konstruktion har lånat mycket från Fn:s kärnvapens depåer. Ifall det blir problem i det inre skalet så finns det ett automatiskt säkerhets system som kommer att omedelbart låsa in innehållet tills det sjunkit till säkra nivåer. Faciliteten kommer först att stänga skyddsdörrarna, sen säkra varje luftsluss med låsstänget av volfram, fylla det yttre skalets atmosfär med strålningsskyddande gas och spruta in antichock skum bakom väggarna och sen försöka fånga upp den oundvikliga explosionen.

Denna procedur kommer inte ge personalen innanför någon tid att fly men det är priset vi får betala om vi ska ha någon chans att rädda något av basen.

För att förstå hur farlig denna byggnad verkligen är, att bygga ett Antimaterialager på en av våra baser kommer att tvinga oss att registrera den basen på FN:s Atomplats lista. Vid full kapacitet -- 10 gram av antimateria -- bara ett lager byggnad kommer förvara lika mycket som nästan halvt megaton TNT. Men detta är inte mycket om man jämför med en modern termonukleära vapen men det är nog för att förvandla hela basen och allt inuti till aska på mindre än en sekund. Det är svårt att 'spränga' antimateria men under de rätta förhållandena så kan det hända.

Även om ingen explosion sker, så skulle en förlorad förvaring resultera i förintelse av den lagrade antimaterian så spelar det ingen roll för förvarings systemet. Om det var några fel eller skador på det yttre skalet vid detta tillfälle så skulle den följande vågen av gammastrålning och höghastighets partiklar läcka och förgöra området helt på liv. Basen skulle bli förgiftad och göras obeboelig för årtionden framåt.

Rekommenderad Doktrin

Jag tror jag redan betonat att denna byggnad måste vara den mest försvarade byggnad i vilken PHALANX bas som helst och har t.om. högre prioritet än Kommandocentralen. Att förlora kommandocentralen vore absolut inte bra men den kan återuppbyggas. Kostnaden vore en struntsumma om man jämför vilken domedag det kan bli om det blir något missöde i Antimateria Lagret.

Även om denna facilitet kommer vara väsentlig för vår fortsatta framgång i detta krig så kommer det bli väldigt dyrt att bygga och att driva pga de avancerade teknologin och material som behövs. Det kommer kanske bli nödvändigt att vänta med att bygga ett tills vi är säkra på att vi har råd i vår budget.

Nu när jag sagt det, tills vi klarar att bygga en av denna facilitet så kommer vi vara helt oförmögna att lagra eller använda upphittad antimateria. Vi kan inte bara lägga ostabil, utomjordisk, kanske skadade tankar av atomkrafts sprängämnen på hög. Allt vi hittar måste bli förstörd pga säkerheten.

Med tanke på att vi inte kan kopiera prylen så kommer vi behöva varenda microgram vi kan få tag på.


Tillägg

Inget.

Länkar

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Antimatter (Automatically researched when Antimatter is finished)
Opens:
 Enables construction -- Antimatter Storage