Teksty Końcowe/Przegrana fundusze

From UFO:AI
Revision as of 10:36, 5 September 2007 by Zenerka (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Text

Twój debet przekroczył dopuszczalną wartość. Nikt już nie zechce spłacać kosztów, lawinowo narastających przez operacje PHALANX pod Twoim dowództwem. Narody Zjednoczone, rozczarowane Twoim zarządzaniem finansowym, zdjęły Cię ze stanowiska głównodowodzącego i rozwiązały jednostkę PHALANX.

Nie będzie kolejnych wspólnych prób powstrzymania Obcych. Narody spróbują działać na własną rękę. I przegrają, każdy po kolei.

Links

Endgame Texts

List of msgid