Translation talk:Research/The Universal Serum/pl

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Propozycja: Uniwersalne serum prawdy


Dowódco.

Jak Pan zapewne wie, nasze próby nawiązania komunikacji z żywymi Obcymi przetrzymywanymi w kwarantannie dają, powiedzmy, takie sobie rezultaty. Tradycyjne metody przesłuchiwania jeńców zastosowane na Obcych okazują się wysoce nieefektywne. Dostępne nam serum prawdy niepozbawione jest licznych wad. Przedawkowane wywołuje śmiertelną w skutkach reakcję alergiczną, zaś podanie zbyt małej dawki zmniejsza i tak już teraz wyjątkowo niską skuteczność serum. W złożone do tej pory „zeznania” Obcy wpletli wiele subtelnych kłamstw. Próbowaliśmy zastosować fizyczne tortury, ale wydają się one nie mieć zbyt dużego wpływu na „umysł roju”.

Naszą sytuację pogarsza fakt, że jeśli w wyniku przedawkowania serum umrze jeden z osobników, reszta roju reaguje nerwowo - w krwi pozostałych Obcych zaczynają krążyć obniżające skuteczność serum odpowiedniki naszej adrenaliny, przez co musimy zaczynać sesję od początku.

Ze zgromadzoną do tej pory wiedzą na temat fizjologii i funkcjonowania umysłu Obcych możemy rozpocząć badania nad zestawem „specyfików prawdy”, które pozwoliłyby nam na szybsze pozyskiwanie od Obcych bardziej wiarygodnych informacji. Jestem przekonany, że nasi jeńcy mogą nam dostarczyć niezwykle cennej wiedzy, potrzebujemy jedynie odpowiednich narzędzi, by ich do tego skłonić.

Z poważaniem,

dr Connor


Wynik

DO: Dowódca Bazy, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: dr Connor, JBR: Dział Biotechnologii, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Uniwersalne serum prawdy


Dowódco.

Udało nam się zakończyć prace nad nowym serum. Mieszanka chemiczna, którą stworzyliśmy, okazała się niezwykle skuteczna podczas przeprowadzonych testów. Sądzę, że stanowi ona ostateczne rozwiązanie naszego problemu z przesłuchaniami.

Badania nad funkcjonowaniem organizmów wroga, które przeprowadzaliśmy już od początku inwazji, wraz z dodatkowymi danymi pozyskanymi z badań na żywych osobnikach, naprowadziły nas na ślad kilku psychotropów - pochodnych LSD - o wyjątkowo interesującym wpływie na psychikę Obcych. Różnorodność gatunków Obcych stanowiła z początku pewien problem - to, co działa na jednych, nie musi działać na drugich - ale ostatecznie daliśmy radę opracować specjalne środki, działające osobno na każdy z gatunków.

Przesłuchiwane osobniki zdawały się być tym bardziej skore do zwierzeń, im większej części roju podaliśmy narkotyk. Niestety, naturalna odporność roju na przesłuchania wciąż stanowi pewien problem. Nawet gdy wszystkim „gościom” kwarantanny zafundowaliśmy „wycieczkę”, informacje podawane przez nich, choć o wiele dokładniejsze, wciąż nie były w 100% prawdziwe. Dalej potrzebować będziemy dodatkowych nakładów pracy, by weryfikować uzyskane podczas przesłuchań informacje, niemniej jednak będzie to znacznie prostsze niż dotychczas.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość: odkryte przez nas serum dawkuje się o wiele łatwiej niż to, którym dotąd dysponowaliśmy. Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej znacznie spadło, a wraz z nim liczba przypadków śmiertelnych podczas przesłuchań. Wyższa jakość serum pozwoli nam też na uzyskanie informacji, których nie dalibyśmy rady wydobyć z naszych więźniów przy pomocy starych metod.

Uzbrojeni w nowe narzędzie, powinniśmy teraz zająć się nieco intensywniej przesłuchiwaniem pojmanych Obcych.

Z poważaniem,

dr Connor
Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Alien Communication
Opens:See also Vehicles & UFOs