Translation:Intro sentence8/cs

From UFO:AI
(Redirected from Příběh/Úvod)
Jump to navigation Jump to search

Financována všemi osmi vládními silami a získávající elitní vojáky jejich armád je PHALANX tím nejlepším z nejlepších. Je to první a jediná pozemská obranná linie. Nemůže si dovolit selhat. Pokud by se tak stalo, lidstvo by ztratilo jakoukoliv naději.