Translation:Intro sentence8/da

From UFO:AI
(Redirected from Historie/Endelig)
Jump to navigation Jump to search

Finansieret af alle otte politiske kræfter, og sammenlægningen af disses elitesoldater, er FALANKS det bedste af de bedste. Det er jordens første og eneste forsvarslinje. De må ikke fejle, for hvis de gør, vil menneskeheden ikke overleve.