Translation:Intro sentence8/sv

From UFO:AI
(Redirected from Handling/Final)
Jump to navigation Jump to search

Finansierade av alla åtta politiska krafter, och sammanslagningen av dess elitsoldater, är PHALANX det bästa av de bästa. Det är jordens första och enda försvarslinje. De kan inte misslyckas, för att om de gör det, kommer mänskligheten inte att ha en chans att överleva.