User:Schunka

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hi.

I'm just decided to translate some of the topics into czech.


Czech message:

Zdárek, tak bych docela rád přiložil ruku k dílu. UFO:AI mě fakt nadchlo a přijde mi škoda, že čeština je tak nekompletní. Rozhodně pokud je něco extra potřeba přeložit co nejdřív tak dejte vědět.