Translation:Veryeasy campaign txt/sv

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Det här är en mycket förlåtande version av standardkampanjen. Dina styrkor kommer att vara mer kraftfulla, utomjordingarna mindre farliga och du kommer att uppleva mindre motgångar genom hela kampanjen.

Den här kampanjen representerar den mycket lätta nivån och är ett alternativ för nya spelare som bara testar hur UFO:AI fungerar.