Translation:Veryeasy campaign txt/bg BG

From UFO:AI
< Translation:Veryeasy campaign txt
Revision as of 09:07, 2 April 2012 by Sexecutor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Това е много лесна версия на Стандартната кампания. Превеса на силите ще е във Ваша полза, извънземните ще са по-безопасни и ще имате по-малко загуби по време на кампанията.

Тази кампания представлява Много лесно ниво на трудност и е опция за съвсем начинаещите играчи, които искат само да опознаят играта.