Translation:Standard campaign txt/th

From UFO:AI

เป็นฉากการเล่นคนเืดียว ด้วยเนื้อหาการรุกรานทางการทหาร ผู้เล่นรับบทเป็นผู้บัญชาการโครงการ PHALANX ซึ่งเป็นกองกำลังรับมือมนุษย์ต่างดาวของโลก และสามารถเล่นเกมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ที่มีทั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยสุ่ม และเนื้อเรื่องซับซ้อน

เนื้อเรื่องนี้จะมีความยากง่ายหลายระดับ ตัวเลือกนี้แสดงถึงระดับความยากมาตรฐาน และแนะนำสำหรับผู้เล่นครั้งแรกที่ต้องการความท้าทาย