Translation:News new twist txt/bg BG

From UFO:AI
< Translation:News new twist txt
Revision as of 17:38, 2 April 2012 by Sexecutor (talk | contribs) (→‎Съобщение)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

UFOpaedia Entry

Съобщение

ДО: Командир на базата, PHALANX, Отдел Операции в Атлантическия океан

ОТ: Др. Connor, П&Р: Отдел Биология & Ограничение, PHALANX, Отдел Операции в Атлантическия океан

ДАТА: %02i %s %i

ОТНОСНО: Нов обрат


Командире,

При време на последните няколко аутопсии, които изискахте се появи нова информация. Досегашните ни доклади са в сила, но открихме сходство, което може да ни предостави нов поглед върху многообразието на извънземните.

По време на първия ни анализ върху клетъчната структура на извънземните открихме някои аномалии там където нашите тестове за репликиране на ДНК се проваляха поради неочаквано замърсяване на пробите. Първоначално помислихме, че това се дължи на човешка грешка, но проблемът продължаваше да се появява с подозрителна повтаряемост. Същият резултат отново и отново - всеки път щом изследваме проба която не е била дълбоко замразявана за съхранение изпитваме трудност при извличането на цяла, незаразена последователност от ДНК. Прекарах част от свободното си време за проучване на въпроса и мисля, че открих причината.

Най-простото обяснение е следното: има два типа ДНК в кръвните проби, които взехме. Превеса на чуждата ДНК е пълен; тези поредици могат да бъдат открити във всеки индивид от вида Taman и по-подробните изследвания потвърдиха, че подобни поредици съществуват в кръвта и на други видове, които проучихме. Източника изглежда е вид едноклетъчен организъм, наличен в огромни количества в извънземната кръвоносна система. Има няколко версии, по една за всеки вид извънземни и всички те споделят забележителни ДНК сходства. Интересното е, че въпреки че тези организми всички имат идентичен набор хромозоми, нито един от тях не може да оцелее в тяло, което не е представител на изходния вид. Интересен е и факта че няма абсолютно никакви вариации в ДНК-то между организмите от една и съща версия. Това ни кара да вярваме, че различните версии може да са били изкуствено създадени - от части или като цяло - за да се пригоди за отделните видове извънземни.

Вече предполагаме, че всички извънземни носят версия от тази микро-органична инфекция. Функцията на организма не е лесно отличима. Тествахме различни експериментални тъканни проби, заразени и контролни образци. Заразените тъкани изглежда не страдат от някакви негативни ефекти или позитивни такива от присъствието на организма. По принцип са неразличими от не-инфектираната тъкан. Тъй като организма се нуждае от жив приемник за собственото си оцеляване, изглежда че или е паразит или симбиот с необяснени до момента изгоди.

Кръстихме организма "EXtraterrestrial Viral Infection" (Извънземна Вирусна Инфекция) или XVI. Това може да е грешно от гледна точка на микробиологията; XVI е комплексен многоклетъчен организъм, далеч по-голям от всеки земен вирус, но действа и се размножава точно така. Затова смятаме термина за оправдан. Тъй-като всеки извънземен вид носи уникален щам от инфекцията, дадохме азбучни наставки на щамовете според вида в който се намират. Taman имат XVI-T, Shevaar имат XVI-S и т.н.

Засега целта на инфекцията остава неясна, но това е единственото, което физически обединява различните раси. Можем само да предположим, че новите щамове на инфекцията са създадени според всеки вид, вероятно нещо, което им позволява да съществуват заедно.

Няма признаци този организъм да е заразен за хората. Когато инжектираме култури от човешка тъкан с прясна извънземна кръв, наблюдавахме че извънземната кръв е напълно отхвърляна, както и предполагахме. Неочаквано обаче всяка следа от инфекцията впоследствие беше унищожена от стандартните човешки Т-клетки. Организма не успя да удържи пред нашата имунна система.

До момента не вярваме, че XVI представлява заплаха за нашите войници на бойното поле. Въпреки това обаче ще продължаваме с проучванията и ще докладваме за каквото и да е развитие. За всеки случай е пусната пълна кръвна картина на персонала и ще бъдат наложени стриктни карантинни процедури за лабораторията.


С поздрав,

Д-р. Connor

Връзки

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Any 2 organic alien autopsies
 XVI progression activated
Opens:
 The Enemy on Earth (late)