Translation:Hard campaign txt/pl

From UFO:AI
< Translation:Hard campaign txt
Revision as of 17:23, 2 October 2010 by Bayo (talk | contribs) (Split campagn msgid)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

To jest trudniejsza wersja Normalnej Kampanii. Otrzymasz mniej żołnierzy, inżynierów i naukowców, narody trudniej będzie zadowolić, badania będą miały większe wymagania i będą trwały dłużej, a Obcy będą bardziej wytrzymali.

Ta opcja reprezentuje Poziom Trudny i jest zalecana dla doświadczonych graczy.