Translation:Craft alien detection txt/da

From UFO:AI
< Translation:Craft alien detection txt
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

UFOpædi artikel

Forslag

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørdivisionen, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Forslag: Opdagelse af rumvæsener

Øverstbefalende, rumvæsenernes sensorsamling ser ud til at være et utroligt stærkt sæt af passive og aktive skanningssystemer, inklusiv radar, lidar, magnetisk og UV/infrarød modtagelse, og - mest interessant - en slags opdagelse ukendt for os, men som ser ud til at have langt mere succes med at finde ufoer, end noget vi har.

Hvis du vil lade os anvende vores materiale, tror jeg, at vi kan finde ud af hvordan alting fungerer og hvordan man styrer det. Vi vil også forsøge at finde en metode til at genskabe det meste, hvis ikke alt af rumvæsenernes opdagelsesudstyr. Det vil være et enormt spring fremad for vores forsvarsindsats på jorden, hvis vi kan komme til at bruge teknologien til vores fordel, og det fremadrettede potentiale for rumfartøjudvikling er vitalt. Der er ingen måde vi kan bygge et fungerende og anvendeligt jagerfly til brug i rummet med menneskelige sensorer.

Sammen med fremdriftsteknologi hos rumvæsenerne og navigation blandt rumvæsenerne, er opdagelse af rumvæsener en af de 3 søjler i ufodesign. Forståelse af dette vil bringe os et stort skridt nærmere målet om at kunne konstruere et egnet forsvarsluftfartøj til brug i atmosfæren.

-- Kommandør Navarre

Resultat

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørdivisionen, FALANKS, Hovedkvarteret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Resultat: Opdagelse af rumvæsener

Projektet vedrørende opdagelse af rumvæsener er gennemført, øverstbefalende. Vi har nu fuld forståelse af maskineriet, dets styring og de ændringer som er nødvendige for vores brug.

Vores første vurdering ser ud til at være korrekt. Opdagelsessamlingen bruger for det meste pålidelige standardopdagelsesmetoder, som mennesker enten bruger eller kender til. Udstyret er mere avanceret end vores og vil være brugbart, men i det store hele bruger rumvæsenerne de samme koncepter og samme fysiske regler som vi gør. Som jeg nævnte i mit forslag er radar, lidar og andre gamle velafprøvede metoder godt repræsenteret i samlingen.

Og så er der den mystiske sensor.

Den gjorde os forvirret i lang tid, da den placeret her på jordens overflade for det meste spytter højlydt baggrundsstøj ud. Men oppe i luften ser det anderledes ud. Vi mener nu at have identificeret skanningsenheden og regnet ud hvordan den virker.

I de simpleste termer er det en tyngdekraft sensor, som skanner efter minimale ændringer i baggrundstyngdekraftfeltet. Alt som bevæger sig gennem et tyngdekraftfelt påvirker dette felt i en eller anden udstrækning afhængigt af størrelse, masse og sammensætning. Sensoren kan identificere disse ændringer som naturlige eller kunstige objekter baseret på kurs, fart og acceleration med 95 % akkuratesse. Hvis der er nogen tvivl om en kontakt, vil systemet rapporterer den alligevel. Det ser ud til at være mere effektivt i et stærkere felt, som det omkring jorden, men vi antager, at det vil virke i en hvis udstrækning hvor som helst indenfor tyngdekraftfeltet af en stjerne.

Al dette opdagelsesudstyr er forbundet til en avanceret computer som automatisk sender alle resultater gennem en serie filtre, som kan justeres på et vilkårligt tidspunkt for at passe til pilot og mandskab. Dette hjælper med at skiftevis søge efter mål fra et virvar af baggrundsstøj og øge følsomheden for at finde noget sløret.

Interessant nok lader det til at opdagelsescomputeren har direkte forbindelse til angrebskontrollen. for at assistere med at forudse målets manøvre- og nærforsvarskontrol, hvis fartøjet har disse evner.

En del af denne teknologi kan bruges i vores eksisterende jordinstallationer og flyradar. Det skulle udvide vores opdagelsesrækkevidde og øge nøjagtigheden, hvilket vil gøre det sværere for ufoer at gemme sig. Den største praktiske fordel vil dog komme fra brugen af denne teknologi til at udvikle nye flyinstrumentbrætter til øgning af vores overlevelseschancer for vores angrebsfly.

Selvfølgelig er det ikke de øjeblikkelige muligheder som er vigtige. Disse sensorer er vitale for et fremtidigt FALANKS-rumfartøj. I rummet uden støtte fra jordradar, har vi desperat brug for den ekstra kraft.

-- Kommandør Navarre

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Alien Propulsion
 Alien Materials
Opens:See also Vehicles & UFOs