Translation:B antimatter txt/da

From UFO:AI
Revision as of 13:01, 2 October 2010 by Bayo (talk | contribs) (moved Bygninger/Lagerrum til antistof to Translation:B antimatter txt/da: Normalize translation pages)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

UFOpædi artikel

Resultat

TIL: Øverstbefalende, FALANKS, Hovedkvarteret

FRA: Kommandør Paul Navarre, F&U: Ingeniørdivisionen, FALANKS, Hovedkvateret

DATO: %02i %s %i

EMNE: Forskningsdokument -- Lagerrum til antistofOversigt

Lagerrummet til antistof er designet til sikkert at opbevare antistof til senere anvendelse; i det mindste så sikkert som antistof kan opbevares. Designet er baseret på en avanceret magnetisk teknologi vi har udledt fra rumvæsenernes antistofteknologi, som vi kalder den indre skal. Den ydre skal består af flere luftsluser over hovedpassagen, et stærkt beskyttet kontrolrum og en række andre sikkerheds og afskærmningsteknikkker - alle designet til at holde en eventuel forurening inden for den ydre skal.

Den ydre skals design låner kraftigt fra det anvendte design hos FN's atomare ammunitionsdepoter. I tilfælde med problemer med den indre skal, er der et automatisk sikkerhedssystem som vil lukke lageret ned. Lagerrummet vil først lukke de sikrede døre, så sikres luftkanalerne med tungstensstænger, herefter fyldes de ydre hulrum med hæmmende radioaktiv gas og der skydes skum ind bag væggene som skal modstå den uundgåelige eksplosion.

Denne procedure giver ikke tid til at et eventuelt personale fanget indenfor kan nå ud, men det er prisen vi må betale hvis vi skal redde hele basen.

Bygningens farlighedsgrad gør at vi skal registrere os på lisen i FN over atomare anlæg. Ved fuld kapacitet -- 10 gram antistof -- vil et lagerrum indeholde hvad der svarer til næsten et halv megaton TNT. Selv om dette ikke er meget i forhold til vores dages moderne termonukleare våben, er det nok til at destruere alt på basen på mindre end et sekund. Det er svært at få antistof til at »eksplodere«, men under de uheldigste omstændigheder, kan det ske.

Selv hvis ingen eksplosion opstår, vil tabet af lagerrummet føre til ødelæggelse af det opbevarede antistof. Hvis der på dette tidspunkt er en fejl eller skade i den ydre skal, vil eksplosionen af gammastråling og højhastighedspartikler lægge området øde for liv. Basen vil være forgiftet og uboelig i århundreder.

Anbefalet doktrin

Jeg har allerede understreget at denne bygning skal være den bedst beskyttet bygning i enhver FALANKS base. Den overgår selv kommandocentralen. Tab af kommandocentralen vil være et hårdt slag, men den kan genopbygges. Omkostningen vil være minimal i forhold til den katastrofe, som kan opstå ved et udslip fra et antistof lagerrum.

Selvom denne bygning er essentiel for vor fortsat succes i krigen, vil den være dyr at bygge og dyr at operere, på grund af den avancerede teknologi og de materialer som kræves til bygningen. Det kan være nødvendig at udskyde bygningen, til vores budget kan klare finansieringen.

Dette dog med tanke på, at vi ikke vil være i stand til at opbevare eller anvende nogen form for antistof før bygningen er klar. Vi kan ikke bare opbevare en række ustabile, udenjordiske, måske beskadigede tanke med atommateriale, der kan eksplodere hvornår som helst. Alt vi finder må af sikkerhedsgrunde destrueres.

Med tanke på at vi ikke selv kan producere stoffet, har vi behov for at kunne få fingre i selv det mindste gram.

Tilføjelse

Ingen.

Henvisninger

Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 Antimatter (Automatically researched when Antimatter is finished)
Opens:
 Enables construction -- Antimatter Storage