Teksty Końcowe/Przegrana cywile

From UFO:AI
Revision as of 12:37, 5 September 2007 by Zenerka (talk | contribs) (PL text)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Text

Operacje PHALANX przeprowadzane pod Twoim dowództwem nie osiągnęły zamierzonego celu podstawowego - obrony cywili. Setki straciły życie, ponieważ nie potrafiłeś poradzić sobie z zagrożeniem Obcych. Narody Zjednoczone, rozczarowane Twoim zarządzaniem finansowym, zdjęły Cię ze stanowiska głównodowodzącego i rozwiązały jednostkę PHALANX.

Nie będzie kolejnych wspólnych prób powstrzymania Obcych. Narody spróbują działać na własną rękę. I przegrają, każdy po kolei.


Links

Endgame Texts

List of msgid