Teksty Końcowe/Przegrana XVI

From UFO:AI
Revision as of 12:25, 5 September 2007 by Zenerka (talk | contribs) (PL text)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Text

Nie udało Ci się skutecznie obronić Ziemi. Ludzkość uległa obcej infekcji. Niewielu z nas pozostało ludźmi i nie ma szans na to, by udało się przywrócić normalność. Jednostka PHALANX nie jest w stanie dłużej wykonywać misji, do których została przeznaczona. Nic nie stoi Obcym na drodze do ostatecznego zwycięstwa.


Links

Endgame Texts

List of msgid