Talk:Equipment/Pancerz/Artefakt Obcych - Pancerz Obcych

From UFO:AI
< Talk:Equipment
Revision as of 21:20, 23 December 2006 by Sofanes (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Hasło UFOpedii

Propozycja

DO: Dowódca Bazy, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Major Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Artefakt Obcych -- Pancerz Obcych

Dowódco, z pola walki udało nam się pozyskać praktycznie nie uszkodzony pancerz obcych. Relacje naszych żołnierzy opisujące jego niespotykaną odporność nie wydają się ani o jotę przesadzone; ubierający go Obcy z łatwością byli w stanie znieść ciężki ostrzał praktycznie każdego typu broni znajdującej się w naszym arsenale. Wystarczy, że powiem, iż żadne z naszych narzędzi, jak dotąd, nie było w stanie przegryźć się przez jego konstrukcję. Naszym priorytetem jest jak najszybsze poznanie silnych i słabych punktów tego pancerza, co może pozwolić na wykorzystanie tej wiedzy dla naszych przedsięwzięć.

Niniejszy projekt będzie wymagał zużycia zasobów (finansowych i roboczogodzin) na poziomie średnim. Prace ruszą jak tylko otrzymamy Pańską autoryzację.

--Major. Navarre


Wynik

DO: Dowódca Bazy, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

OD: Major Paul Navarre, JBR: Dział Inżynieryjny, PHALANX, Dowództwo Operacji Atlantyckich

DATA: %02i %s %i

TEMAT: Re: Artefakt Obcych -- Pancerz Obcych


Dowódco, pozwalam sobie przedstawić pełny raport dotyczący wyników badań Pancerza Obcych.

Główne spostrzeżenie płynące z naszych dociekań jest dosyć zaskakujące - jego konstrukcja w całości opiera się na kompozytach i nie wykorzystuje ani grama metalu. Co więcej, najważniejszym tworzywem użytym przez Obcych są węglowe nanorurki, materiał znany już ziemskiej nauce i charakteryzujący się niesłychaną wytrzymałością.

Jak sama nazwa wskazuje, węglowa nanorurka zbudowana jest z atomów węgla ułożonych przestrzennie w cylindryczny kształt o średnicy kilku nanometrów. Nanorurki, jak dotąd, nie były szeroko używane w przemyśle, ze względu na bardzo wysokie koszty produkcji; stosowano je na ograniczoną skalę w niektórych (posiadających wielkie budżety) programach aeronautyki, eksploracji kosmosu i eksperymentalnych projektach wojskowych.

<<A przy pancerzu nanokompozytowym wspomina się o czołgach - te nie są chyba przydatne w zdobywaniu kosmosu...może trza by dodać do tekstu źródłowego - advancead weaponry, albo cuś...? W polskiej wersji dodałem więc te "eksperymentalne projekty wojskowe", ale może to trochę nadużycie...?>>

W pancerzu obcych nanorurki tworzą wierzchnią warstwę nachodzących na siebie różnokształtnych płytek skutecznie zatrzymującą różne rodzaje pocisków. Warstwa ta zakotwiczona jest w kolejnej, (wykonanej z niezwykle twardego polimeru) i spoczywającej na półpłynnym tworzywie, którego funkcją jest rozprowadzanie energii kinetycznej niesionej przez pocisk na możliwie dużej powierzchni. Ostatnia warstwa, zbudowana z włókien aramidowych, spełnia funkcję dwojaką - pojemnika na wyżej wspomniane półpłynne tworzywo, oraz zabezpieczenia przed ewentualnymi odpryskami fragmentów pancerza powstałymi na skutek impaktu uderzenia.

<<Hmm...no to w końcu konstrukcja pancerza opiera się na płytkach z nanorurek, czy jednej warstwie tworzącej siateczkę...?! Uzgodnić z nanopancerzem!

    • Zmieniłem trochę tłumaczenie powyższego akapitu, żeby było konsekwentnie i zgodnie z pancerzem nanokompozytowym, ale wypada może przedyskutować tekst źródłowy...? A może nie; w końcu chyba usunąłem tą "latticework pattern" bez straty dla sensu...>>

Dzięki znakomitemu przewodnictwu cieplnemu rurek węglowych, pancerz zapewnia bardzo dobrą ochronę nie tylko przed zwykłymi pociskami, ale także broniami plazmowymi i laserowymi. Zaleta ta jednak łatwo może obrócić się w wadę, kiedy pancerz narażony jest na atak broniami zapalającymi - te, podgrzewając powietrze wokół niego, uniemożliwiają skuteczne odprowadzenie gromadzącego się ciepła. Wiąże się z niezwykle nieprzyjemnymi następstwami dla przywdziewającego pancerz, który łatwo w takim wypadku może zostać upieczony żywcem.

Integralną cześcią konstrukcji pancerza jest system serwomechanizmów, z których część zlokalizowana jest w butach i pozwala na szybkie poruszanie się, a część tworzy system wzmocnień i podparć dla przedramienia, ułatwiając dokładne celowanie. Widzimy wiele potencjalnych zastosowań dla tej technologii.

Przystosowanie tego pancerza dla potrzeb ludzkiego ciała nie wydaje się możliwe. Jednakże, wiele rozwiązań, które poznaliśmy, jesteśmy w stanie wykorzystać w zupełnie nowej konstrukcji. Przygotowaliśmy szczegółową specyfikację i plan badań nad nowym pancerzem; znajdzie go Pan w swojej poczcie.

--Major. Navarre


Linki


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 1 Alien body armour
Opens:
 Nanocomposite Armour