Poškodenie/laser

From UFO:AI
Revision as of 08:48, 10 November 2009 by MixTix (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lúč sústredeného svetla, ktorý prenikne cez brnenie a spaľuje mäso pod ním. Lúče sú tak sústredené, že je obtiažne ich zastaviť akýmkoľvek brnením, zvlášť brnením, ktoré používajú mimozemšťania (vyzerá to, že oni vo svojich vojnách laser nepoužívajú). Napriek všetkému sú body vniku tak malé, že brnenie vyzerá byť neporušené aj po smrteľnom zásahu. Laserové zbrane mávajú nízke poškodenie, dlhý dostrel a vysokú presnosť.

Linky