Ураження

From UFO:AI
Revision as of 10:41, 12 May 2011 by Vad Stalker (talk | contribs) (+ link /Damage)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

У скриптових файлах використовуються наступні типи ураження, що завдається зброєю. Деякі типи призводять до втрати одиниць здоров’я (ОЗ), інші накладають певні ефекти на ігрових персонажів чи навколишнє середовище.

Посилання